สพป.เลย เขต 3 “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม”

สพป.เลย เขต 3 “จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม”

วันอังคารที่ ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการเปิด “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม”

จัดอบรมเชิงปฏิบัติ

มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อพัมนาครูผู้สอนโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพราะบุคคล(IEP)
2.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมให้มีความรู้ความสามารถในขบวนการขั้นตอนขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา บัญชี ก,ข,ค,(ระบบคูปองการศึกษา) ตามแนบท้ายกฎกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนที่รับผิดชอบด้านการศึกษาพิเศษระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนจัดการเรียนรวม(ระบบโปรแกรม SET)จำนวน 79 คน ณ ห้องประชุมตาโขน สพป.เลย เขต 3
4.ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน การศึกษา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร